Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet

Mariola Sawczuk

Mariola Sawczuk

Współwłaścicielka i wiceprezes firmy audytorsko-doradczej MODUS Sp. z o.o. w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła liczne kursy, szkolenia i zdała egzaminy państwowe w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 certyfikowany przez British Standards Institution, ekspert PARP i KIGEiT, Wiceprzewodnicząca Zarządu sekcji SIS-SG KIGEiT.