Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet

Krystyna Woźniak-Trzosek

Krystyna Woźniak-Trzosek

Założycielka, Prezes Zarządu Oficyny Wydawniczej „Rynek Polski” i Redaktor Naczelna POLISH MARKET. Stworzyła miesięcznik “Polish Market” (w 1996 r.) – pierwszy w Polsce anglojęzyczny magazyn promujący osiągnięcia polskiej gospodarki, kultury i nauki. Polish Market jest obecny w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych na całym świecie, instytucjach UE, dociera też do Managerów największych polskich firm. Za wkład w budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie otrzymała od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę Bene Merito od Ministra Spraw Zagranicznych, a także wiele innych odznaczeń.