Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet

Jadwiga Łopata

Jadwiga Łopata

  • EKOCENTRUM ICPPC
  • www.eko-cel.pl
  • Ekologia, Organizacje pozarządowe
  • Polska

Współzałożycielka i Dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC w Stryszowie koło Wadowic. Od 2002 r. prowadzi EKOCENTRUM ICPPC. Propaguje ekologiczny tryb życia, chroni dziedzictwo kulturowe i biologiczne polskiej wsi. W 1993 r. założyła Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce, a w 2001 r. Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi. Prowadzi niezwykle ciekawe wykłady i warsztaty. W 2008 została Człowiekiem Roku, w 2009 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. EKOCENTRUM ICPPC zostało uhonorowane nagrodą Energy Globe National Award 2011 jako jeden z najlepszych projektów ekologicznych na świecie.