Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet

Elżbieta Jamrozy

Elżbieta Jamrozy

  • Polski Instytut Badań i Rozwoju
  • www.pibir.pl
  • Edukacja i Doradztwo personalne, Finanse i Księgowość
  • Polska

Pomysłodawca i prezes Fundacji Polski Instytut Badań i Rozwoju, a także przewodnicząca Rady Nadzorczej PIBiR SA, publiczno-prywatnego funduszu inwestycyjnego wspierającego innowacyjne technologie. Pomysłodawca i autor pierwszego na Mazowszu Parku Naukowo-Technologicznego przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Ma duże doświadczenie w planowaniu rozwoju i finansowaniu innowacji. Przez wiele lat Pełnomocnik Dyrektora NCBJ Świerk ds. Projektów B+R.