Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet

Beata Ostrowska

Beata Ostrowska

  • BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej w Łodzi
  • www.brost.pl
  • Edukacja i Doradztwo personalne
  • Polska

Właścicielka firmy BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej. Absolwentka Politechniki Łódzkiej (mgr inż. matematyki stosowanej spec. informatyka), Uniwersytetu Łódzkiego (mgr ekonomii, mgr zarządzania), studiów MBA. Współwłaściciel rodzinnej firmy świadczącej usługi szkoleniowej (otwarte, zamknięte, e-learningowe), a także usługi informatyczne – outsourcing. Działa społecznie, m.in. jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Polskich, wiceprzewodnicząca Regionalnej Sieci Tematycznej POKL, członek Podkomitetu Monitorującego POKL, ekspert RPO, członek Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.